tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ là gì? Ý nghĩa ra sao?

Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ là gì? Nghĩa của câu Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ. Bài viết đưa ra khái niệm, giải thích ý nghĩa…

12 Thích Bình luận
ý nghĩa của từ hậu sinh khả úy

Hậu sinh khả úy là gì? Nghĩa của từ Hậu sinh khả úy

Hậu sinh khả úy là gì? Ý nghĩa của câu thành ngữ Hậu sinh khả úy. Bài viết giải nghĩa chi tiết, nêu rõ nguồn gốc và những vấn đề liên…

12 Thích Bình luận
nghĩa của từ bình hoa di động

Bình hoa di động là gì? Nghĩa của từ Bình hoa di động

Nghĩa của từ Bình hoa di động là gì?. Chắc có lẽ cũng là câu hỏi, mà rất nhiều người muốn tìm được câu trả lời xác đáng. Vì thực tế,…

37 Thích Bình luận
sư tử hà đông có nghĩa là gì

Sư tử Hà Đông là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của Sư tử Hà Đông

Sư tử Hà Đông là gì? Nguồn gốc ý nghĩa của câu khẩu ngữ “Sư tử Hà Đông”. Bài viết đưa ra khái niệm, giải thích chi tiết cho bạn đọc…

13 Thích Bình luận
ngưu tầm ngưu mã tầm mã

Ngưu tầm ngưu Mã tầm mã là gì? Cách chọn bạn mà chơi

Ngưu tầm ngưu Mã tầm mã là gì? Nghĩa của từ Ngưu tầm ngưu Mã tầm mã. Bài viết đưa ra quan điểm, khái niệm và giải thích ý nghĩa câu…

22 Thích Bình luận
nghĩa của từ hữu dũng vô mưu

Hữu dũng vô mưu là gì? Nghĩa của từ Hữu dũng vô mưu

Hữu dũng vô mưu là gì? Nghĩa của từ Hữu dũng vô mưu. Bài viết nêu lên quan điểm, giải nghĩa câu thành ngữ quen thuộc. Chúng ta sẽ cùng tìm…

23 Thích Bình luận
có thực mới vực được đạo

Có thực mới vực được đạo là gì? Hiểu thế nào cho đúng?

Có thực mới vực được đạo là gì? Bài viết phân tích, đưa ra khái niệm, nêu lên ý nghĩa của từ ngữ rất cửa miệng. Chúng ta cùng tìm hiểu…

37 Thích Bình luận
nghĩa của từ con gái rượu

Con gái rượu là gì? Tại sao lại gọi là con gái rượu?

Con gái rượu là gì? Nghĩa của từ Con gái rượu. Bài viết đưa ra quan điểm để giải thích tại sao lại gọi là Con gái rượu?. Nguồn gốc &…

56 Thích Bình luận
nghĩa từ nhất nghệ tinh nhất thân vinh có nghĩa là gì

Nhất nghệ tinh Nhất thân vinh là gì? Nên chọn 1 hay nhiều nghề?

“Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Đa nghệ tinh tất linh linh”. Có lẽ là câu nói vui mà người đời bảo với nhau nghe, khi bàn luận về cái nghề…

37 Thích Bình luận
nghĩa của từ quả báo nhãn tiền

Quả báo nhãn tiền là gì? Ý nghĩa của từ Quả báo nhãn tiền

Ý nghĩa của từ Quả báo nhãn tiền là gì?. Bài viết nêu lên quan điểm về câu thành ngữ, như là lời răn dạy về hệ thống đạo đức của…

41 Thích Bình luận