Cẩu Lương Có Nghĩa Là Gì?

Giới trẻ ngày nay đã cập nhật nhiều thuật ngữ hơn, mượn nhiều từ ngữ hơn từ những nước khác khi văn hóa các nước du nhập vào nước ta, và…

246 Thích Bình luận
hữu danh vô thực

Hữu danh vô thực là gì? Nghĩa của từ Hữu danh vô thực

Hữu danh vô thực là gì? Ý nghĩa của câu thành ngữ Hữu danh vô thực. Bài viết đưa ra khái niệm, phân tích cụ thể về mặt ngữ nghĩa, để…

249 Thích Bình luận
tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ là gì? Ý nghĩa ra sao?

Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ là gì? Nghĩa của câu Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ. Bài viết đưa ra khái niệm, giải thích ý nghĩa…

246 Thích Bình luận
nghĩa của từ thảo mai là gì

Thảo mai là gì? Thảo mai gồm những thành phần nào?

Ý nghĩa của từ Thảo mai là gì? nguồn gốc của từ Thảo mai. Bài viết nêu lên khái niệm Thảo mai, và những vấn đề liên quan. Giúp quý độc…

268 Thích 2 Bình luận
nghĩa của từ cưỡi ngựa xem hoa

Cưỡi ngựa xem hoa là gì? Có khác Cưỡi ngựa ngắm hoa không?

Cưỡi ngựa xem hoa là gì? Nghĩa của câu Cưỡi ngựa xem hoa. Bài viết nêu lên khái niệm, phân tích, giải thích về mặt ngữ nghĩa cho câu thành ngữ…

229 Thích Bình luận
tu ma nan truy

Tứ mã nan truy là gì? Hiểu thế nào cho đúng?

Tứ mã nan truy là gì? Nghĩa của câu “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. Bài viết là giãi bày, nêu lên quan điểm cho câu thành ngữ Hán…

238 Thích Bình luận
phép vua thua lệ làng

Phép vua thua lệ làng là gì? Tìm hiểu về “Hương ước” lệ làng

Phép vua thua lệ làng là gì? Ý nghĩa của câu Phép vua thua lệ làng. Bài viết là hệ thống khái niệm, phân tích, giải thích câu tục ngữ có…

47 Thích Bình luận
vô tiền khoáng hậu nghĩa là gì

Vô tiền khoáng hậu là gì? Một số kỷ lục Vô tiền khoáng hậu

Vô tiền khoáng hậu là gì? Ý nghĩa của từ Vô tiền khoáng hậu. Bài viết nêu lên khái niệm, giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ Vô tiền khoáng…

58 Thích Bình luận