nghĩa của từ hữu dũng vô mưu

Hữu dũng vô mưu là gì? Nghĩa của từ Hữu dũng vô mưu

Hữu dũng vô mưu là gì? Nghĩa của từ Hữu dũng vô mưu. Bài viết nêu lên quan điểm, giải nghĩa câu thành ngữ đỗi quen thuộc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm,…

13 Thích Bình luận
ý nghĩa của từ có thực mới vực được đạo

Có thực mới vực được đạo là gì? Hiểu thế nào cho đúng?

Có thực mới vực được đạo là gì? Bài viết này đưa ra khái niệm, phân tích cụ thể. Nêu lên ý nghĩa của câu nói cửa miệng, mà mọi người thường hay sử dụng…

22 Thích Bình luận
nghĩa của từ con gái rượu

Con gái rượu là gì? Tại sao lại gọi là con gái rượu?

Con gái rượu là một cụm từ “lóng” chưa có trong kho tàng sách từ điển Việt Nam. Nhưng cụm từ này lại rất phố biển, được rất nhiều người sử dụng. Có lẽ câu…

38 Thích Bình luận
nhất thân vinh

Nhất nghệ tinh Nhất thân vinh là gì? Nên chọn 1 hay nhiều nghề?

“Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Đa nghệ tinh tất linh linh”. Có lẽ là câu nói vui mà người đời bảo với nhau nghe, khi bàn luận về cái nghề cái nghiệp. Câu nói…

24 Thích Bình luận
nghĩa của từ quả báo nhãn tiền

Quả báo nhãn tiền là gì? Ý nghĩa của từ Quả báo nhãn tiền

Ý nghĩa của từ Quả báo nhãn tiền là gì?. Bài viết nêu lên quan điểm về câu thành ngữ, như là lời răn dạy về hệ thống đạo đức của con người. Xin mời…

26 Thích 1 Comment
lý giải hiện tượng quỷ nhập tràng

Quỷ nhập tràng là gì? Quỷ nhập tràng có thật hay không?

Quỷ nhập tràng là gì? Hiện tượng Quỷ nhập tràng có thật hay không?. Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng, về hiện tượng không phải ai cũng biết. Dường như…

24 Thích Bình luận
nghĩa của từ thảo mai là gì

Thảo mai là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của từ Thảo mai

Ý nghĩa của từ Thảo mai là gì?, và nguồn gốc của từ Thảo mai. Bài viết này nêu lên khái niệm về Thảo mai, và những vấn đề liên quan. Giúp quý độc giả…

36 Thích 2 Bình luận
nhân vô thập toàn

Nhân vô thập toàn là gì? Nghĩa của từ Nhân vô thập toàn

Ý nghĩa của từ Nhân vô thập toàn là gì?. Bài viết nêu lên khái niệm cụ thể của câu thành ngữ. Và các triết lý sống đúng đắn liên quan đến câu thành ngữ…

51 Thích Bình luận
nghĩa của từ sửu nhi

Sửu nhi là gì? Giải thích ý nghĩa của từ Sửu Nhi

Ý nghĩa của từ Sửu nhi là gì?. Bài viết nêu lên khái niệm về một câu nói tuổi Teen, đã được rất nhiều bạn trẻ sử dụng. Và giải nghĩa chiết tự từ lóng…

45 Thích 2 Bình luận
nghĩa của từ tam sao thất bản

Tam sao thất bản là gì? Nghĩa của từ Tam sao thất bản

Ý nghĩa của từ Tam sao thất bản là gì?. Bài viết nêu lên khái niệm cụ thể, giải thích ý nghĩa câu thành ngữ này. Đó là điều cần thiết cho tất cả mọi…

43 Thích Bình luận